Rendszeres szociális támogatás

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottsága 2022/2023/1 félévére pályázatot ír ki rendszeres szociális támogatás elnyerésére a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 85/C.§ ba) alpontja, a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.26) Kormányrendelet 16. és 21. §-a és az ELTE Hallgatói Követelményrendszer 96. § (3) pontja és a 112. §-a alapján.

 Pályázhat:

Minden ELTE PPK-s aktív tanulmányi státuszú hallgató, aki teljes idejű felsőfokú szakképzésben, alap- és mesterképzésben, illetve egységes, osztatlan képzésben, valamint doktori képzésben vesz részt és államilag támogatott/állami ösztöndíjas formában tanul, vagy abban kezdte meg tanulmányait és az adott szakon, szakképzésben megkezdett féléveinek száma alapján jogosult lenne államilag támogatott képzésben való részvételre.

Pályázat lényege:

A támogatás a hallgató szociális helyzete alapján, egy félévre biztosított, havonta folyósított juttatás, mely a hallgató által beadott pályázat útján igényelhető. A pályázatok értékelése pontrendszer alapján történik – vagyis támogatásban az részesülhet, akinek a beküldött pályázata alapján kapott pontjai meghaladják az adott félév jogosultsági minimumponthatárát. A szociális helyzet megítélésekor figyelembe vesszük a hallgató lakhatási körülményeit, az állandó lakcím távolságát, a hallgatóval egy háztartásban élők jövedelmét, egészségügyi állapotát stb.

A pályázatok benyújtásának időszaka: 2022. szeptember 7., 8:00 – 2022. szeptember 14., 16:00A pályázatok hiánypótlásának időszaka: 2022. szeptember 14., 16:00 – 2022. szeptember 21., 16:00

Pályázat benyújtásának helye:

Neptun -> Ügyintézés/Kérvények menüpont.

Felhívjuk figyelmeteket arra, hogy a hallgatóval egy lakcímre bejelentettekről szóló HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNYT (önkormányzat vagy kormányhivatal igazolása) nem lehet hiánypótolni, azaz azt már az első leadásnál csatolni kell!

Ha bármilyen kérdés felmerülne írjatok a szocialis@ppkhok.elte.hu email címre!

A pályázattal kapcsolatos további információkat itt találjátok.