Kari tudományos, kulturális és sport pályázatok

Pályázati kiírás

Az ELTE PPK Kari Ösztöndíj Bizottsága (a továbbiakban: KÖB) a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 85/C.§ ac) alpontja, a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.26) Kormányrendelet 10. § (4) pontja és a Hallgatói Követelményrendszer 96. § (6) pontja valamint 101., 104. és 105. § alapján pályázatot ír ki kari tudományos, kulturális és sport támogatás elnyerésére a 2016/17/2 félévre vonatkozóan.

Pályázhat: Minden olyan hallgató pályázhat, aki ELTE PPK-s hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, tehát állami és önköltséges finanszírozású hallgatók is. Szükséges előfeltétel az aktív hallgatói státusz.

Pályázat benyújtásának határideje: 2017. március 9. 8:00 – március 18. 12:00

Hiánypótlás: 2017. március 21. 23:59-ig

Pályázat benyújtásának helye: Neptun->Ügyintézés->Kérvények menüpontja

Egyéb információkért, valamint a pályázattal kapcsolatos kérdésekkel keressetek minket a palyazat@ppkhok.elte.hu címen!

Kitöltési útmutatót és pontrendszert itt találtok.

A pályázattal kapcsolatos további információkat itt találjátok.

picassocover3