Rendkívüli szociális támogatás

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottsága 2019/2020/1  félévére pályázatot ír ki rendkívüli szociális támogatás elnyerésére a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 85/C.§ bb) alpontja, a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.26) Kormányrendelet 17.§-a és az ELTE Hallgatói Követelményrendszer 96. § (3) pontja és a 113. §-a alapján.

 Pályázhat:

Minden ELTE PPK-s hallgató, aki teljes idejű felsőfokú szakképzésben, alap- és mesterképzésben, illetve egységes, osztatlan képzésben, valamint doktori képzésben vesz részt és államilag támogatott formában tanul, vagy abban kezdte meg tanulmányait és az adott szakon, szakképzésben megkezdett féléveinek száma alapján jogosult lenne államilag támogatott képzésben való részvételre.

 A pályázat célja:

Hogy egyszeri jelleggel, valamilyen, a hallgató életében, szociális helyzetében történt negatív változás esetén segítséget nyújtson. Rendkívüli szociális eseménynek minősül az egyszeri odaítélés szempontjából minden, a hallgató, illetőleg a családja anyagi körülményeit váratlanul, átmenetileg kedvezőtlenül befolyásoló esemény, különösen a gyerekszületés, haláleset, munkanélkülivé válás, súlyos baleset.

 Pályázat benyújtásának határideje

A pályázat benyújtásának határideje a 2019/2020. tanév II félévében:

2020. szeptember 15. 16:00
2020. október 10. 16:00
2020. november 10. 16:00
2020. december 10. 16:00

A határidő be nem tartása jogvesztő hatályú.

 Pályázat benyújtásának helye

Neptun -> Ügyintézés/Kérvények menüpont.

Ha bármilyen kérdés felmerülne írjatok a szocialis@ppkhok.elte.hu email címre!

A pályázattal kapcsolatos további információkat itt találjátok.