Kari pályázat rövid távú szakmai tanulmányi útra

Az ELTE PPK Kari Ösztöndíj Bizottsága (a továbbiakban: KÖB) a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 85/C.§ ac) alpontja, a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.26) Kormányrendelet 10. § (4) pontja és a Hallgatói Követelményrendszer 96. § (6) pontja valamint 101., 104. és 105. § alapján pályázatot ír ki rövid távú szakmai tanulmányi út támogatásának elnyerésére a 2018/19/1 félévre vonatkozóan.

Pályázhat:

Minden olyan hallgató pályázhat, aki ELTE PPK- s képzésen az adott félévben aktív regisztrációval rendelkezik, és teljes idejű alap-, mester- és osztatlan képzésben, felsőoktatási szakképzésben, vagy felsőfokú szakképzésben, valamint doktori képzésen vesz részt (tehát állami és önköltséges finanszírozású hallgatók is). A nappali hallgatói jogviszony szükséges előfeltétel.

Emellett csak az a hallgató nyújthat be érvényes pályázatot, aki az őszi kari kulturális, tudományos és sport pályázatok alkalmával nem részesült támogatásban.

Pályázat benyújtásának határideje:  2018. november 1-7.

Hiánypótlás vége:  2018. november 8-13.

A pályázatnak a következő időszakban kell megvalósulnia:  2018. november 1. – 2019. március 29.

Az elszámolás határideje:  2019. március 29.

Pályázat benyújtásának helye: Neptun->Ügyintézés->Kérvények menüpontja

Egyéb információkért, valamint a pályázattal kapcsolatos kérdésekkel keressetek minket a palyazat@ppkhok.elte.hu címen!

Kitöltési útmutatót és pontrendszert itt találtok.

A pályázattal kapcsolatos további információkat itt találjátok.

English version