Kari pályázat rövid távú szakmai tanulmányi útra

Az ELTE PPK Kari Ösztöndíj Bizottsága (a továbbiakban: KÖB) a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 85/C.§ ac) alpontja, a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.26) Kormányrendelet 10. § (4) pontja és a Hallgatói Követelményrendszer 96. § (6) pontja valamint 101., 104. és 105. § alapján pályázatot ír ki rövid távú szakmai tanulmányi út támogatásának elnyerésére a 2022/23/1 félévre vonatkozóan.

Pályázhat:

Minden olyan hallgató pályázhat, aki ELTE PPK- s képzésen az adott félévben aktív regisztrációval rendelkezik, és teljes idejű alap-, mester- és osztatlan képzésben, felsőoktatási szakképzésben, vagy felsőfokú szakképzésben, valamint doktori képzésen vesz részt (tehát állami és önköltséges finanszírozású hallgatók is). A nappali hallgatói jogviszony szükséges előfeltétel.

Emellett csak az a hallgató nyújthat be érvényes pályázatot, aki a tavaszi kari kulturális, tudományos és sport pályázatok alkalmával nem részesült támogatásban.

Az elnyert összeg nem haladhatja meg a hallgatói normatíva 200 százalékát. (A hallgatói normatíva fogalma és összege az NFTV 2011. évi CCIV. törvény 114/D § (1 a)) pontjában van rögzítve.)

Pályázat benyújtásának határideje: 2022. november 17. 08:00 – november 24. 23:59

Hiánypótlás vége: 2022. december 1. 18:00

A pályázható időszak: 2022. április 27. – 2022. november 24.

Pályázat benyújtásának helye: Neptun->Ügyintézés->Kérvények menüpontja

Egyéb információkért, valamint a pályázattal kapcsolatos kérdésekkel keressetek minket a palyazat@ppkhok.elte.hu címen!

Bírálólap és pontrendszer

Pályázati kiírás

More information about the application can be found here.