Kari pályázat rövid távú szakmai tanulmányi útra

Click here for the ENGLISH VERSION!

A pályázat célja:

A pályázat lehetőséget biztosít a karon tanuló hallgatóknak, vagy hallgatói csoportoknak különböző, a tanulmányaikhoz kapcsolódó szakmai tanulmányi utakon való részvételre. Az alábbi tevékenységek utazási költségeire lehet pályázni: konferenciákon, előadáson való részvétel, szakmai tevékenységhez kapcsolódó terepmunka, hallgatói csoport számára szervezett szakmai programon való részvétel, vagy egyéb, a tanulmányokhoz kapcsolódó utazás.

Pályázhat:

Minden olyan hallgató pályázhat, aki ELTE PPK- s képzésen az adott félévben aktív regisztrációval rendelkezik, és teljes idejű, nappali alap-, mester- és osztatlan képzésben, felsőoktatási szakképzésben, vagy felsőfokú szakképzésben, valamint doktori képzésen vesz részt (tehát állami és önköltséges finanszírozású hallgatók is).

Emellett csak az a hallgató nyújthat be érvényes pályázatot, aki az őszi kari kulturális, tudományos és sport pályázatok alkalmával nem részesült támogatásban.

Az elnyert összeg nem haladhatja meg a hallgatói normatíva 200 százalékát. (A hallgatói normatíva fogalma és összege az NFTV 20 11. évi CCIV. törvény 114/D § (1 a)) pontjában van rögzítve.)

Pályázati kisokos:

 http://ppkhok.elte.hu/wp-content/uploads/2023/11/1.-Kari-szakmai-23-24-osz-uj-sablon.pdf

http://ppkhok.elte.hu/wp-content/uploads/2023/11/1.-Call-short-term-trips-23-24-fall-uj-sablon.pdf

Pályázat benyújtásának módja:

A Neptun tanulmányi rendszeren keresztül az Ügyintézés/Kérvények menüpont alatt a megfelelő kérvényt kiválasztva.

A pályázathoz kötelezően csatolandó dokumentumok:

  1. A program leírása
  2. A pályázó nevére szóló számlák vagy költségtervezet
  3. Tanárának ajánlás
  4. A pályázatban résztvevők névsora

További részletek a pályázati kiírásban található!

Amennyiben a pályázat az egyszeri hiánypótlási lehetőség után is hiányos, a KÖB érdemi bírálat nélkül elutasítja.

FONTOS DÁTUMOK:

Pályázat benyújtásának határideje: 2023. november 20. 08:00 – 2023. november 26. 16:00
Hiánypótlási időszak: 2023. november 26. 16:00 – 2023. december 1. 24:00
A pályázható időszak: 2023. május 7. – 2024. május 5.

Egyéb információkért, valamint a pályázattal kapcsolatos kérdésekkel keressetek minket a palyazat@ppkhok.elte.hu címen!

Bírálólap és pontrendszer