Kari pályázat Tudományos Diákköri Konferencián elért helyezésért

Az ELTE PPK Kari Ösztöndíj Bizottsága (a továbbiakban: KÖB) a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 85/C.§ ac) alpontja, a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.26) Kormányrendelet 10. § (4) pontja és a Hallgatói Követelményrendszer 96. § (6) pontja valamint 101., 104. és 105. § alapján pályázatot ír ki a Tudományos Diákköri Konferencián való helyezés elérésének támogatásának elnyerésére a 2022/23/2 félévre vonatkozóan.
 
Minden olyan hallgató pályázhat, aki az adott félévben aktív regisztrációval rendelkezik ELTE PPK-s teljes idejű képzésen, tehát állami és önköltséges finanszírozású hallgatók is. Szükséges előfeltétel az aktív hallgatói státusz.
 
 
Pályázat benyújtásának határideje: 2023. április 18. 8:00 – 2023. április 24. 16:00
 
Hiánypótlási időszak: 2023. április 24. 16:00 – április 28. 16:00
 
Pályázat benyújtásának helye: Neptun->Ügyintézés->Kérvények menüpontja

Egyéb információkért, valamint a pályázattal kapcsolatos kérdésekkel keressetek minket a palyazat@ppkhok.elte.hu címen!

A pályázati kiírásért kattints ide!
 
For the Call for application, please click here!