Alaptámogatás

Alaptámogatás

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottsága 2019/2020/1 félévére pályázatot ír ki alaptámogatás elnyerésére a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 85/C.§ be) alpontja, a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.26) Kormányrendelet 15. §-a és az ELTE Hallgatói Követelményrendszer 96. § (2) pontja és a 111. §-a alapján.

 Pályázhat:

Az alaptámogatásra pályázhatnak azok a hallgatók, akik a 2019/2020-as tanév őszi félévében első alkalommal létesítenek hallgatói jogviszonyt magyar állami ösztöndíjas, aktív teljes idejű (nappali tagozatos) alapképzésben, felsőoktatási szakképzésben, felsőfokú szakképzésben, osztatlan képzésen vagy mesterképzésben.

 • A kategória
  – fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult vagy
  – halmozottan hátrányos helyzetű vagy
  – családfenntartó vagy
  – nagycsaládos vagy
  – 25 éves kor alatti árva.
 • B kategória
  – hátrányos helyzetű vagy
  – gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg vagy
  – 25 éves kor alatti félárva

Pályázat lényege:

Az alaptámogatás egy fix összegű támogatás, amelyet az arra jogosult hallgatók egy összegben kapnak meg a félév elején.

 

Pályázat benyújtásának határideje:  2020. február 7., 8:00 – 2020. február 14., 16:00

Hiánypótlási időszak:  2020. február 14., 16:00 – 2020. február 21., 16:00

Pályázat benyújtásának helye: Neptun -> Ügyintézés/Kérvények menüpont.

A pályázattal kapcsolatos további információkat itt találjátok.