Alaptámogatás

Alaptámogatás

 Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottsága 2017/2018/1 félévére pályázatot ír ki alaptámogatás elnyerésére a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 85/C.§ be) alpontja, a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.26) Kormányrendelet 15. §-a és az ELTE Hallgatói Követelményrendszer 96. § (2) pontja és a 111. §-a alapján.

 

Pályázhat:

Az alaptámogatásra pályázhatnak azok a hallgatók, akik a 2017/2018-as tanév őszi félévében első alkalommal létesítenek hallgatói jogviszonyt magyar állami ösztöndíjas, aktív teljes idejű (nappali tagozatos) alapképzésen, felsőoktatási szakképzésben, osztatlan képzésen vagy mesterképzésben. Emellett szociális helyzete alapján rászorul, azaz eléri a rendszeres szociális támogatás minimum ponthatárát. Valamint az alábbi kategóriák egyikébe tartozik:

  • Fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult
  • Nagycsaládos
  • Családfenntartó
  • Árva
  • Félárva
  • Gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg
  • Hátrányos helyzetű
  • Halmozottan hátrányos helyzetű

A támogatás elnyerhető összege:

  • alapszakon: 59500 Ft
  • mesterszakon: 89250 Ft

Pályázat lényege:

Az alaptámogatás egy fix összegű támogatás, amelyet az arra jogosult hallgatók egy összegben kapnak meg a félév elején.

 

Pályázat benyújtásának határideje:  2017.09.06. 08:00 – 2017.09.11. 23:59

Hiánypótlás vége:  2017.09.15. 23:59

 

Pályázat benyújtásának helye: Neptun -> Ügyintézés/Kérvények menüpont.

 

A pályázattal kapcsolatos további információkat itt találjátok.