Demonstrátori tudományos ösztöndíj pályázat

Az ELTE PPK Kari Ösztöndíj Bizottsága demonstrátori tudományos ösztöndíj pályázatot ír ki.

Választási felhívás

Pályázhatnak:

azok az államilag támogatott/magyar állami (rész)ösztöndíjas és költségtérítéses/önköltséges teljes idejű alap-, mester- és osztatlan képzésben, korábbi rendszerű egyetemi és főiskolai szintű alapképzésben, felsőoktatási szakképzésben vagy felsőfokú szakképzésben, valamint doktori képzésben részt vevő hallgatók, akik az aktuális tanévben valamely Intézet/Tanszék/Kutatócsoport demonstrátorai voltak. Minden pályázó csak egy Intézetnél/Tanszéknél/Kutatócsoportnál végzett tevékenységére adhat le pályázatot a pályázási időszakban.

Pályázatok benyújtásának ideje:

A 2016/2017. tanév II. félévében 2017. május 4-9-ig Hiánypótlás: 2017. május 15-ig

Pályázatok benyújtásának helye:

A Neptun tanulmányi rendszerben az Ügyintézés/Kérvények menüpontban.

Támogatás mértéke:

A demonstrátori tudományos ösztöndíj összege nem lehet magasabb, mint a megítéléskor érvényes hallgatói normatíva 100%-a.

A teljes pályázati kiírás ITT találhatjátok, mindenképp olvassátok el:).

Űrlapok:

Demonstrátori bírálólap
Demonstrátori tanszéki űrlap
Demonstrátori hallgatói űrlap