Kari pályázat rövid távú szakmai tanulmányi útra

Click here for the ENGLISH VERSION!

Pályázati kiírások és leadásához szóló útmutatók:

Kari pályázat rövid távú szakmai tanulmányi útra – előfinanszírozás

Kari pályázatok rövid távú szakmai tanulmányi útra – előfinanszírozás- KISOKOS

Kari pályázat rövid távú szakmai tanulmányi útra – utófinanszírozás

Kari pályázat rövid távú szakmai útra – utófinanszírozás- KISOKOS

A pályázat célja:

A pályázat lehetőséget biztosít a karon tanuló hallgatóknak, vagy hallgatói csoportoknak különböző, a tanulmányaikhoz kapcsolódó szakmai tanulmányi utakon való részvételre. Az alábbi tevékenységek utazási költségeire lehet pályázni: konferenciákon, előadáson való részvétel, szakmai tevékenységhez kapcsolódó terepmunka, hallgatói csoport számára szervezett szakmai programon való részvétel, vagy egyéb, a tanulmányokhoz kapcsolódó utazás.

Pályázhat:

Minden olyan hallgató pályázhat, aki ELTE PPK- s képzésen az adott félévben aktív regisztrációval rendelkezik, és teljes idejű, nappali alap-, mester- és osztatlan képzésben, felsőoktatási szakképzésben, vagy felsőfokú szakképzésben, valamint doktori képzésen vesz részt (tehát állami és önköltséges finanszírozású hallgatók is).

Emellett csak az a hallgató nyújthat be érvényes pályázatot, aki az őszi kari kulturális, tudományos és sport pályázatok alkalmával nem részesült támogatásban.

Az elnyert összeg nem haladhatja meg a hallgatói normatíva 200 százalékát. (A hallgatói normatíva fogalma és összege az NFTV 20 11. évi CCIV. törvény 114/D § (1 a)) pontjában van rögzítve.)

Pályázat benyújtásának módja:

A Neptun tanulmányi rendszeren keresztül az Ügyintézés/Kérvények menüpont alatt a megfelelő kérvényt kiválasztva.

Jelenleg csak előfinanszírozással támogatásra kerülő pályázatot lehet benyújtani. Tehát olyan eseményekre lehet pályázni, melyek az aktuális pályázati időszak után kerülnek megrendezésre.

Utófinanszírozásos pályázati időszakra tavasszal fog sor kerülni az eddigi rendszer szerint.

A pályázathoz kötelezően csatolandó dokumentumok:

  1. A program leírása
  2. A pályázó nevére szóló számlák vagy költségtervezet
  3. Tanárának ajánlás
  4. A pályázatban résztvevők névsora

További részletek a pályázati kiírásban található!

Amennyiben a pályázat az egyszeri hiánypótlási lehetőség után is hiányos, a KÖB érdemi bírálat nélkül elutasítja.

FONTOS DÁTUMOK:

Előfinanszírozás:

Pályázat benyújtásának határideje: 2024. februártól májusig minden hónap 5. napjáig
Hiánypótlási időszak: a pályázat leadási hónapjának a 10. napjáig
A pályázható időszak: 2024. március 10. – 2024. október 9.

Utófinanszírozás:

Pályázat benyújtásának határideje: 2024. április 22. 08:00 – 2024. április 28. 16:00

Hiánypótlási időszak: 2024. április 28. 16:00 – 2024. május 5. 16:00

A pályázható időszak: 2023. november 20. – 2024. április 28.

Az előfinanszírozással támogatásra kerülő pályázatok leadásának és a beszámolók beküldésére vonatkozó pontos határidők a 2023/24/2 félévre vonatkozóan a pályázati kiírásban lévő táblázatban tekinthetitek meg, a feljebb található linken!

Egyéb információkért, valamint a pályázattal kapcsolatos kérdésekkel keressetek minket a palyazat@ppkhok.elte.hu címen!

Bírálólap és pontrendszer