Demonstrátori tudományos ösztöndíj pályázat

Az ELTE PPK Kari Ösztöndíj Bizottsága demonstrátori tudományos ösztöndíj pályázatot ír ki.

[ENGLISH version at the bottom]

Választási felhívás

Pályázati kiírások és leadásához szóló útmutatók:

Pályázati kiírás

Pályázat leadását segítő kiskos

Application form

Instructions to application submission

Pályázhatnak:

azok az államilag támogatott/magyar állami (rész)ösztöndíjas és költségtérítéses/önköltséges teljes idejű alap-, mester- és osztatlan képzésben, korábbi rendszerű egyetemi és főiskolai szintű alapképzésben, felsőoktatási szakképzésben vagy felsőfokú szakképzésben, valamint doktori képzésben részt vevő hallgatók, akik az aktuális tanévben valamely Intézet/Tanszék/Kutatócsoport demonstrátorai voltak. Minden pályázó csak egy Intézetnél/Tanszéknél/Kutatócsoportnál végzett tevékenységére adhat le pályázatot a pályázási időszakban.

Pályázatok benyújtásának ideje:

Pályázat benyújtásának határideje: 2024. április 15. 8:00 – 2024. április 21. 16:00
Hiánypótlási időszak: 2024. április 21. 16:00 – 2024. április 28. 16:00
Pályázati időszak: 2023/24-es tanév

Pályázatok benyújtásának helye:

A Neptun tanulmányi rendszerben az Ügyintézés/Kérvények menüpontban.

Támogatás mértéke:

A demonstrátori tudományos ösztöndíj összege nem lehet magasabb, mint a megítéléskor érvényes hallgatói normatíva 100%-a.

Űrlapok:

Demonstrátori bírálólap

Scoring sheet for demonstrator scientific scholarship can be found here

Demonstrátori hallgatói űrlap

Report of the Demonstrator