Rendkívüli szociális támogatás

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Szociális és Ösztöndíjbizottsága 2023/2024/1  félévére pályázatot ír ki rendkívüli szociális támogatás elnyerésére a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 85/C.§ bb) alpontja, a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.26) Kormányrendelet 17.§-a és az ELTE Hallgatói Követelményrendszer 96. § (3) pontja és a 113. §-a alapján.

 Pályázhat:

Minden ELTE PPK-s hallgató, aki teljes idejű felsőfokú szakképzésben, alap- és mesterképzésben, illetve egységes, osztatlan képzésben, valamint doktori képzésben vesz részt és államilag támogatott formában tanul, vagy abban kezdte meg tanulmányait és az adott szakon, szakképzésben megkezdett féléveinek száma alapján jogosult lenne államilag támogatott képzésben való részvételre.

 A pályázat célja:

Hogy egyszeri jelleggel, valamilyen, a hallgató életében, szociális helyzetében történt negatív változás esetén segítséget nyújtson. Rendkívüli szociális eseménynek minősül az egyszeri odaítélés szempontjából minden, a hallgató, illetőleg a családja anyagi körülményeit váratlanul, átmenetileg kedvezőtlenül befolyásoló esemény, különösen a gyerekszületés, haláleset, munkanélkülivé válás, súlyos baleset.

Pályázat benyújtásának határideje:

Pályázati határidők a 2023/2024. tanév II. félévében:
  • 2024. február 15. 16:00
  • 2024. március 10. 16:00
  • 2024. április 10. 16:00
  • 2024. május 10. 16:00
Utolsó hiánypótlási határidő: 2024. május 10. 16:00

A pályázatok benyújtására a félév utolsó határidejéig, 2024. május 10., 16:00-ig  folyamatosan van lehetőség. Az adott hónap határidejéig beadott pályázatok esetén garantálható a következő hónapban való kifizetés.

Utolsó hiánypótlási határidő: 2024. május 10. 16:00. A határidő be nem tartása jogvesztő hatályú.

Pályázat benyújtásának helye:

Neptun -> Ügyintézés/Kérvények menüpont.

Ha bármilyen kérdés felmerülne írjatok a szocialis@ppkhok.elte.hu email címre!

A pályázati kiírásért kattintsatok ide!

Hogyan adjunk le rendkívülit? kisokos