Felhívás honorácior státusz pályázatra

 

Ha rendelkezel kiváló szakmai tervvel, és kompetensnek vagy motiváltnak érzed magad ahhoz, hogy ezt meg is valósítsd, akkor itt a lehetőség! Honorácior státuszú hallgatóként lehetőséged nyílik rá, hogy megvalósítsd szakmai vagy kutatási terveidet, elmélyítsd tudásod saját szakterületeden, vagy más diszciplínák rejtelmeiben mélyedj el!

A honorácior státusz lehetőséget biztosít arra, hogy ha sikeres pályázatot adsz le, a választott kurzusok többletkreditjei térítésmentesek legyenek.

I.) A honorácior státuszra pályázhat minden olyan, az Egyetemmel hallgatói jogviszonyban álló hallgató,

  • a) aki alapképzésben, vagy osztatlan képzésben rendelkezik legalább egy lezárt félévvel,
  • b) mesterképzésben folytat tanulmányokat,
  • c) és tanulmányi, tudományos eredményei érdemessé teszik rá.

II.) A hallgató pályázatának tartalmaznia kell

  • a) a szakmai önéletrajzát,
  • b) a tudományos eredményeit,
  • c) a megelőző, lezárt féléveiben elért tanulmányi eredményeiről szóló igazolást,
  • d) az általa kidolgozott egyéni munkatervet, amely tartalmazza a hallgató honorácior státusszal elérni kívánt célját és motivációját,
  • e) a státusz keretein belül az első félévben elvégezni szándékozott kurzusok felsorolását,
  • f) az elvégezni szándékozott kurzusok oktatásáért felelős oktatási szervezeti egység vezetőinek hozzájárulását, valamint a hallgató Szakjáért felelős oktatónak az ajánlását

Határidő: 2013. június 17.

Hiánypótlás: 2016. június 24.

Honorácior a Hallgatói Követelmény rendszerben: http://www.elte.hu/file/ELTE_SZMSZ_II.pdf ; 31. oldal

További információ: a tudomany@ppkhok.elte.hu címen.

A kész pályamunkákat kinyomtatott formában a HÖK irodában lehet leadni (Kazinczy u. 23-27. alagsor)!

 

Sok sikert,

Ribáry Gergely

ELTE PPK HÖK tudományos referens