Választási felhívás választási bizottsági tag tisztségre

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Karának Hallgatói Önkormányzata jelöltállítást hirdet a következő tisztségre:

Választási Bizottsági tag

A választás szakaszai:

Április 28-Május 4. Jelöltállításra való felhívás
Április 28-Május 12. Jelöltállítás

 

  1. május 12-ig kell a jelölőlapokat leadni a HÖK irodában nyitvatartási időben (1075 Budapest, Kazinczy u. 23–27., alagsor 06.).

 A jelöltállítás

(1) Írásos jelölés csak a Választási Bizottság által kiadott, pecséttel ellátott jelölőlapon gyűjthető, melyet a HÖK irodában lehet felvenni.

(2) A jelölőlap kiadásához a jelölt elfogadó nyilatkozata szükséges, melyet a HÖK irodában lehet átvenni.

(3) Az írásos jelöléseket a Választási Bizottsághoz kell eljuttatni, a HÖK irodában való leadással.

(4) Egy hallgató csak 1 főt jelölhet k Választási Bizottsági tagnak, ellenkező esetben jelölése érvénytelen.

 Választási alapelvek

(1) A Kar bármely hallgatója választó és válaszható a fent megnevezett tisztségre a leírtak szerint.

(2) A Kar legalább 10 hallgatója írásban állíthat Választási Bizottsági (VB) tagjelöltet.

(3) A VB tagjait a Küldöttgyűlés választja meg egyszerű többséggel.

(4) A tagok mandátuma az eredmény Választási Bizottság által történő kihirdetésétől a következő választás eredményének kihirdetéséig, lemondásig vagy a hallgatói jogviszony megszűnéséig tart.

A további részletek a PPK HÖK Alapszabályában érhetők el, amely letölthető a honlapról (ppkhok.elte.hu).

 

Németh Henrietta                                                                                                            Tóth Rebeka

elnök                                                                                                                                      elnök

Választási Bizottság                                                                                                   Ellenőrző Bizottság