Zsírkréta

a csillagrengések szivárványszilánkjain
-mint komplex szám
halmazok metszetlen metszetén –
egy végtelennyi űrt kitölteni vágyva
piros zsírkrétákat dobálok
lélekautomatádba

Ongai Kata