Elbírálásra kerültek a Tudományperspektívába beérkezett cikkek

Kedves PPK-s hallgatók!

Elbírálásra kerültek a Tudományperspektívába beérkezett cikkek. 14 beérkezett cikk közül az alábbi 7 került kiválasztásra:

Eggendorfer Noémi: Otthonoktatott diákok az esélyegyenlőség tükrében

Gajdos Dóra, Ulicza Nikolett, Tóth-Király István, Bőthe Beáta, Orosz Gábor: Az Egyetemi Öröm Kérdőív faktorstruktúrája

Kusztor Anikó, Üllei Kovács Zsuzsanna: Eltérő példaképek hatása: az Inspiráció Skála adaptációja

Misek Veronika, Juhos Melanie, Badinszky Áron: A 14 év alatti tanúk nyomozati eljárásban való részvételének jogi és pszichológiai aspektusai

Pálfi Krisztina: A téri- idői emlékezet fejlődésének vizsgálata

Partos Bence: Az ADHD neuropszichológiai és neurobiológiai háttere

Soós Alexandra Krisztina: A modalitás hatása a munkamemória komplex feladataira

Gratulálunk a szerzőknek! 🙂

A lap előreláthatólag idén ősszel fog megjelenni. A következő félév vizsgaidőszakának elején újra várjuk kézirataitokat! Köszönjük mindenkinek a jelentkezést!