A térítési- és szolgáltatási díjak változása

Mik azok a térítési és szolgáltatási díjak?

Azok az önköltségen felüli díjakat nevezik így, melyet az egyetem az Nftv. (Nemzeti Felsőoktatási Törvény) szerint beszedhet. Ide tartozik a kredittúlfutás és az újbóli kurzusfelvétel díja, amivel a továbbiakban foglalkozunk.

Miért történik változás?

Az egyetem évek óta az egységesítésre törekszik, ugyanis jogosan merül fel a kérdés, miért tartozik más-más elbírálás alá két ELTE polgár, akik más karra járnak.

Ennek az egységesítésnek volt része a tavaly év végi HKR (Hallgatói Követelményrendszer) módosítási csomag. Maximálták a tárgy és vizsgafelvételek számát (3-6), amely több karon korábban ennél kevesebb volt. A térítési és szolgáltatási díjak ügye már akkor is felmerült az utolsó pillanatban, amely nagyrészt adminisztrációt segítő egységesítés volt.

Emellett a jogcímeket a lehető legérthetőbb és legegyszerűbb megfogalmazásba sűrítette az egyetem, valamint egységes díjszabást vezetett be:  adminisztratív határidő elmulasztásatanulmányi igazolások kiállításának díja, megismételt záróvizsga díja.

Hogyan történik a változás?

Az ELTE HÖK vezetősége felkeresett egy ügyvédet, aki véleményezte, értelmezte a jogszabályokat, állásfoglalását két pontban elküldték az ELTE Oktatási Igazgatóságának. Ebből egy ponttal nem értettek egyet, ezért az oktatási jogok biztosával való találkozás után a jogértelmezést a kari szintű javaslatok követték. Itt néhány kivétellel minden kar más és más formában látta a megoldást. Így két előterjesztés került az Oktatási és Hallgatói Ügyek Bizottsága elé, az Oktatási Igazgatóság egységes és a kari javaslatok nem egységes verziója. Ezt követően a részönkormányzatok elnökeivel tárgyaltak, majd egy munkabizottságot állítottak fel az elnökökből és a tanulmányi alelnökökből. Végül így alakult ki a javaslat, melyet az Hallgatói Önkormányzat, majd az ELTE Szenátusa is el tudott fogadni.  

Milyen jogszabályok vonatkoznak ide?

A 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.) 82. § (1) d) (kredittúlfutási díj) és a 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.) 82. § (2) (tárgy újrafelvételi díj). A kettő közötti fontos különbség, hogy 82. § (2)-nek van egy felső határa (minimálbér 5%-a, 7450 Ft.), másrészt az esetet is meghatározza, ami a tárgy újbóli felvétele (és nem a kreditértéke).

Az egyetem eddig karonként eltérően határozta meg, hogy kredittúlfutási díjat és/vagy tárgy újrafelvételi díjat szed. Ott, ahol a tárgy újrafelvételi díjat használták, a kreditenkénti díjat határoztak meg, amely minden esetben magasabb volt, mint a megengedett minimálbér 5%-a. A kredittúlfutási díjat alkalmazó karok esetében a jogcímnek nincs felső fizetési határa.

Mit jelent ez pontosan?

Kurzus 2. alkalommal történő felvétele 3 000 Ft/kurzus
Kurzus 3. és további alkalommal történő felvétele 7 000 Ft/kurzus

Minden karon egységes lesz a kredittúlfutási díj és a tárgy újrafelvételi díjának számolása.

  • Minden kurzus első felvétele ingyenes.
  • Minden olyan kurzus újbóli felvételéért, amely a diploma megszerzéséhez kötelező, kurzus 2. vagy 3. alkalommal történő felvételének díját kell megfizetni.
  • Azon kurzusok felvétele, amelyek a diploma megszerzéséhez nem kötelezőek
    • A diplomaszerzéshez szükséges kreditmennyiség 10%-áig ingyenesek
    • A diplomaszerzéshez szükséges kreditmennyiség 10%-án felül a karonként megállapított kredittúlfutási díjat kell megfizetni.

Kit érint ez az új rendszer?

Az Oktatási Igazgatóság álláspontja szerint ezek a díjak függetlenek a tanulmányok kezdési évétől és az esetleges önköltségük mértékétől, így minden jelenlegi és ősszel kezdő hallgatót érinti a változtatás. A rendszerben bent lévők esetében a kreditek és tárgyfelvételek számolása komplexebb feladat lesz. Ugyanis a jelenleg folyó tanulmányaik során másodszor, vagy többedszer felvett diplomához szükséges tárgyaik kreditértéke a 110%-os keretbe számolódtak, mely a továbbiakban is változatlanul „ott marad”, ezekért a kreditekért nem fizettet visszamenőleg az egyetem. Mostantól azonban, ha újra felvesznek egy tárgyat, akkor az új jogcímeken kell fizetniük, mely nem fog már a 110%-ba beleszámítódni.