Választási felhívás

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Karának Hallgatói Önkormányzata jelöltállítást hirdet a következő tisztségekre:

– HÖK elnök

– kari Küldöttgyűlési tag

– ELTE HÖK Küldöttgyűlési tag és póttag

– Ellenőrző Bizottsági tag

A választás szakaszai:

Szeptember 9 – 24. Jelöltállításra való felhívás
Szeptember 25 – Október 11. Jelöltállítás
Október 12 – 19. Bemutatkozási időszak
Október 20 – November 3. Szavazás

2019. október 11-ig kell a jelölőlapokat leadni a HÖK irodában nyitvatartási időben (1075 Budapest, Kazinczy u. 23–27.). 

2019. október 11. 23:59-ig kell elküldeni

– az elnöki programot magyar és angol nyelven, melyben az elnökjelölt köteles megnevezni az alelnökjelöltet, a szombathelyi ügyekért felelős alelnökjelöltet, és a bizottsági elnökjelölteket,

– a kari és EHÖK Küldöttgyűlési tagnak jelentkező hallgatók bemutatkozását

(melyben a jelölt 5-10 mondatban összefoglalja a motivációját)

az eb@ppkhok.elte.hu és a titkar@ppkhok.elte.hu címekre.

Az elnöki program magyar és angol nyelvű változatát kinyomtatva legkésőbb október 11-ig kell leadni a HÖK irodában nyitvatartási időn belül (1075 Budapest, Kazinczy u. 23–27.). 

A jelöltállítás

(1) Írásos jelölés csak az Ellenőrző Bizottság által kiadott, pecséttel ellátott jelölőlapon gyűjthető, melyet a HÖK irodában lehet felvenni.

(2) A jelölőlap kiadásához a jelölt elfogadó nyilatkozata szükséges, melyet a HÖK irodában lehet átvenni.

(3) Az írásos jelöléseket az Ellenőrző Bizottsághoz kell eljuttatni, a HÖK irodában való leadással.

(4) Egy hallgató csak 1-1 főt jelölhet kari Küldöttgyűlési tagnak, ELTE HÖK Küldöttgyűlési tagnak és póttagnak, HÖK Elnöknek, illetve Ellenőrző Bizottsági tagnak, ellenkező esetben jelölése érvénytelen.

(5) Kari Küldöttgyűlési tagnak minden hallgató csak a saját választási körzetéhez tartozó hallgatót jelölhet írásban.

(6) ELTE HÖK Küldöttgyűlési tagnak a hallgatók bármely hallgatót jelölhetik írásban, aki aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik és a PPK az alapkara. 

Választási alapelvek

(1) A Kar bármely hallgatója választó és válaszható a fent megnevezett tisztségekre a leírtak szerint.

(2) Az elnököt, a kari Küldöttgyűlési tagokat és az ELTE HÖK Küldöttgyűlési tagokat a hallgatók választják meg közvetlenül, elektronikus formában.

(3) Az Ellenőrző Bizottság (EB) tagjait a Küldöttgyűlés választja meg.

(5) Kari Küldöttgyűlési tagok esetén az adott képzés beiratkozott hallgatója csak az adott képzést magában foglaló választási körzet Küldöttgyűlési helyeire választhat és választható.

(6) ELTE HÖK Küldöttgyűlési tagok esetén bármely aktív kari hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgató választhat és választható.

Az Elnök választása[E1] 

(1) A Kar legalább 100 hallgatója írásban állíthat HÖK elnökjelöltet.

(2)  A HÖK elnökét egyszerű többséggel, közvetlenül választják a hallgatók.

(3) A HÖK Elnök mandátuma a megválasztástól a következő alakuló küldöttgyűlési ülésig tart.

 A kari és az ELTE HÖK Küldöttgyűlési tagok választása[E2] 

(1) A Kar 10 adott szakos hallgatója írásban állíthat kari Küldöttgyűlési tagjelöltet.

(2) A Kar legalább 20 hallgatója írásban állíthat ELTE HÖK Küldöttgyűlési tagjelöltet.

(3) A kari Küldöttgyűlés tagjai az alábbi választási körzeteket képviselik:[E3] 

a) andragógia BA / közösségszervezés BA,

b) pedagógia BA,

c) pszichológia BA,

d) rekreációszervezés és egészségfejlesztés BSc / sport-és rekreációszervezés BSc (rekreációszervezés és egészséfejlesztés szakirány),

e) sportszervező BSc / sport-és rekreációszervezés BSc (sportszervezés szakirány),

f) edző BSc,

g) andragógia MA,

h) emberi erőforrás tanácsadó MA,

i) interkulturális pszichológia és pedagógia MA / társadalmi befogadás tanulmányok MA,

j) számítógépes és kognitív idegtudomány MSc,

k) neveléstudományi MA / neveléstudomány MA

l) pszichológia MA,

m) rekreáció MSc,

n) tanári MA/ osztatlan tanárszak,

o) szakirányú továbbképzések; korábbi rendszerű, egyetemi/főiskolai alapképzési szakok; felsőfokú szakképzések; önálló programok.

(4) Az egyes körzetek mandátumszáma az adott tanév aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező, nappali munkarendben tanuló hallgatóinak létszáma alapján kerül kiszámításra. Kivétel ez alól a szakirányú továbbképzések; korábbi rendszerű, egyetemi/főiskolai alapképzési szakok; felsőfokú szakképzések; önálló programok körzete, ahol az adott tanév aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező, esti/levelező munkarendű hallgatóinak létszáma alapján történik a számítás.

(5) Az egyes körzetekben a mandátumok kiosztása a hallgatói létszámmal arányosan történik, minden megkezdett 100-as után egy mandátum jár.[E4] 

(6) Egy hallgató legfeljebb az adott választási körzetben elnyerhető mandátumok számának megfelelő szavazatot adhat le.

(7) A jelöltek közül az adott választási körzetben – az elnyerhető mandátumok számának megfelelően – a legtöbb szavazatot elnyert hallgató lesz Küldöttgyűlési tag.

(8) A kari Küldöttgyűlés tagjai a körzetükhöz tartozó valamennyi munkarendű és finanszírozási formájú képzésben résztvevő hallgatót képviselik.

(9) A képviselő mandátuma az eredmény Ellenőrző Bizottság által történő kihirdetésétől a következő választás eredményének kihirdetéséig, lemondásig vagy a hallgatói jogviszony megszűnéséig tart.

Az Ellenőrző Bizottság (EB) tagjainak választása[E5] 

(1) A Kar legalább 10 hallgatója írásban állíthat EB tagjelöltet.

(2) Az EB tagjait a Küldöttgyűlés választja a Kar hallgatói közül.

(3) az EB jelöltek közül az alakuló küldöttgyűlési ülésen a három legtöbb szavazatot elnyert jelölt alkotja az EB-t.

(4) A tagok mandátuma az eredmény Ellenőrző Bizottság által történő kihirdetésétől a következő választás eredményének kihirdetéséig, lemondásig vagy a hallgatói jogviszony megszűnéséig tart.

A választás érvényessége

(1) A választás akkor érvényes, ha a szavazáson igazoltan részt vett a Kar teljes idejű nappali képzésben részt vevő, az adott félévben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatóinak legalább 25 százaléka.

(2) Amennyiben a választás nem eredményes, 7 naptári nappal meghosszabbítható a szavazási időszak. Ha ebben az esetben sem eredményes a választás, akkor 10 naptári napon belüli időpontra új választásokat kell kiírni. A megismételt választás akkor érvényes, ha a szavazáson igazoltan részt vett a Kar teljes idejű nappali képzésben részt vevő, az adott félévben aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatóinak legalább 25 százaléka.

A további részletek a PPK HÖK Alapszabályában érhetők el, amely letölthető a honlapról (ppkhok.elte.hu).

Iván Rozália

elnök

Ellenőrző Bizottság


ELTE PPK HÖK Alapszabály

33.§ Választási alapelvek (4)

33.§ Választási alapelvek (4)

4.§ A Küldöttgyűlés tagjai (1)

4.§ A Küldöttgyűlés tagjai (3)

33.§ Választási alapelvek (4)