Erasmus + pályázat 2017/18

kishercegppk03kockajpg

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem pályázatot ír ki a 2017/2018-as tanévben Erasmus+ hallgatói mobilitási programban való részvételre. A pályázati anyagot 2017. március 4. 23:59-ig a Neptunon keresztül kell leadni (Ügyintézés-Erasmus).

Az Erasmus program keretében a pályázaton nyertes hallgatók lehetőséget kapnak Európai Uniós partneregyetemeink egyikén részképzésben részt venni (lehetőséget kapnak arra, hogy a külföldi egyetem saját hallgatóival megegyező státusban fogadja őket, nem kell tandíjat fizetniük és a kint teljesített vizsgáik itthoni tanulmányi kötelezettségükbe intézeti/tanszéki engedéllyel beszámíthatók), valamint külföldi egyetemen, szakmai szervezetnél, non-profit szervezetnél szakmai gyakorlatot teljesíteni. A tanulmányutak célja félév-áthallgatás, a szakdolgozat elkészítése, illetve a szakos tanulmányokkal egybekötött szakmai gyakorlat lehet.

Az ELTE PPK hallgatóinak a fogadóegyetemen legalább 20 kreditet kell teljesíteni, és ebből legalább két szakmai tárgyat itthon el kell fogadtatni.

A Neptun jelentkezés kitöltésében segítségedre lehet az ELTE HÖK Külügyi Bizottsága által összeállított útmutató: http://ehok.elte.hu/nu/index.php/2017/02/12/erasmus-palyazasi-utmutato/

További információ: Hámori Szabó Eszter, Erasmus koordinátor (outgoing@ppk.elte.hu) vagy Vértes Sára, Külügyi Bizottsági elnök (kulugy@ppkhok.elte.hu)