Márciusi pályázási időszak

giphytttttAz ELTE PPK Kari Ösztöndíj Bizottsága (a továbbiakban: KÖB) a nemzeti felsőoktatásról szóló2011. évi CCIV. törvény 85/C.§ ac) alpontja,
a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.26) Kormányrendelet 10. § (4) pontja és a Hallgatói Követelményrendszer 96. § (6) pontja valamint 101., 104. és 105. § alapján pályázatot ír ki kari tudományos, kulturális és sport támogatás elnyerésére a 2015/16/2 félévre vonatkozóan.

Pályázati Kiírás

Pályázat benyújtásának határideje: 2016. március 7. 8:00 – március 11. 23:59

Hiánypótlás: 2016. március 17. 23:59-ig

A pályázatnak a következő időszakban kell megvalósulnia: 2016. március 1. – 2016. szeptember 30.